Werkwijze

Keuzes gebaseerd op kennis, getoetst op het lichaam

Mesologie gebruikt verschillende onderzoeksmethoden uit westerse en oosterse geneeswijzen. Aan de hand van de verkregen informatie ontstaat er een breed beeld dat fysiologische verstoringen, tekorten en disfuncties in kaart brengt.

Vervolgens wordt op basis van reguliere en complementaire geneeswijzen gezocht naar middelen die het lichaam terug in balans kunnen brengen. De keuzes zijn gebaseerd op kennis maar worden getoetst op het lichaam. De middelen worden in het meetcircuit gebracht en zo kan er op de verschillende organen en lichaamssystemen gemeten worden of een middel aanslaat. Dit is een duidelijke meerwaarde van mesologie. Het communiceren met de verschillende onderdelen van het lichaam op een pijnloze, snelle en precieze manier waarbij, voor dat de middelen aangeschaft worden, duidelijk is of een middel bij je past.

Naast het bepalen van de meest passende therapie onderzoek ik het effect van verschillende voedingsmiddelen op het lichaam. Vindt er een goede vertering plaats? Voedt de voeding of draagt het bij aan uw klachten? Wanneer ik concludeer dat bepaalde voeding niet goed verdragen wordt, kan dit resulteren in een dieetadvies, dit hoeft echter niet altijd.

Na vier tot acht weken vindt er een vervolgconsult plaats om de effecten te bepalen en, indien nodig, bij te sturen. Een gemiddelde van vier à vijf consulten is over het algemeen voldoende om chronische klachten op te lossen dan wel te verminderen.